Geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska

Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
oraz Lwówecki Ośrodek Kultury zapraszają na

Lwówecki Sejmik Geologiczny

w Lwówku Śląskim 

7 listopada 2020 r.

9:00 – zbiórka i rejestracja uczestników sejmiku na parkingu przed stadionem miejskim we Lwówku Śląskim

9:30 – wyjazd do Nowego Kościoła 10:30 – wyprawa geologiczna na pola agatowe w Nowym Kościele

14.00 – zwiedzanie pomnika przyrody nieożywionej „Organy Wielisławskie”

14:30 – biesiada walońska – spotkanie integracyjne w agroturystyce „Młyn Wielisław” w Sędziszowej

17.00 – pokazy cięcia i szlifowania kamieni w warsztacie obróbki kamieni w Nowym Kościele

18.30 – wyjazd do Lwówka Śląskiego

REGULAMIN LWÓWECKIEGO SEJMIKU GEOLOGICZNEGO

Lwówek Śląski – Nowy Kościół 7 listopada 2020 r.

 1. W Lwóweckim Sejmiku Geologicznym mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, zainteresowane tematyką geologiczną, które zgłoszą chęć udziału poprzez przesłanie do organizatora, wypełnionej, oryginalnej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2020 r. oraz otrzymają od organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i przyznania akredytacji.
 2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.
 3. Udział w Sejmiku jest bezpłatny.
 4. W ramach realizowanego programu Sejmiku organizator zapewnia:
  • transport z miejsca zbiórki (parking przy ul. Oświęcimskiej w Lwówku Śląskim) do Nowego Kościoła;
  • udział w wyprawie geologicznej (poszukiwanie agatów);
  • poczęstunek w trakcie spotkania integracyjnego;
  • udział w warsztatach obróbki kamieni;
  • transport z Nowego Kościoła do Lwówka Śląskiego.
 5. Uczestnicy Lwóweckiego Sejmiku Geologicznego we własnym zakresie pokrywają koszty przyjazdu do Lwówka Śląskiego i ew. noclegów.
 6. Ze względu na specyfikę Sejmiku (wyprawa geologiczna w trudnym,    górskim terenie) uczestnicy powinni posiadać przeciętną sprawność fizyczną i odpowiedni ubiór.
 7. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez  uczestników powstałe w trakcie udziału w Sejmiku.
 8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Sejmiku. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy Lwóweckiego Sejmiku Geologicznego przyjmują do wiadomości, że udział w Sejmiku wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 9. Zgłoszenie udziału w Lwóweckim Sejmiku Geologicznym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Warunkiem udziału w Sejmiku jest podpisanie i dostarczenie Organizatorom załączonej klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych.

Organizator Lwóweckiego Sejmiku Geologicznego:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25A

Biuro Organizacyjne:

Lwówecki Ośrodek Kultury, 59-600 Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza 5

e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl tel. (75) 782 45 32, fax (75) 782 45 31

Kierownik biura organizacyjnego: Tadeusz Dzieżyc e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl tel. 75/6477922, 608 032 317

Zbigniew Ruta (kontakt w j. niemieckim) e-mail: lok@lwowekslaski.pl tel. 535 172 535

Facebook